history-of-rajasthan

Maharaja Tour

16 Nights / 17 Days

Destinations Covered : Delhi - Agra - Jaipur - Pushkar - Deogarh - Udaipur - Ranakpur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Mandawa - Delhi

rajasthani culture

Forts Palaces of Rajasthan

16 Nights / 17 Days

Destinations Covered : Delhi - Mandawa - Bikaner - Khimsar - Jaisalmer - Osiyan - Kumbhalgarh - Udaipur - Pushkar - Samode - Bharatpur - Agra - Delhi

shopping in rajasthan

Palace on Wheels

7 Nights / 8 Days

Destinations Covered : Delhi - Jaipur - Swai Madhopur - Udaipur - Jaisalmer - Jodhpur - Bharatpur - Agra - Delhi